دربست       دانلود      ورود نمایندگان       ورود صاحبان بار           

نحوه تسویه حساب با راننده

تسویه حساب با راننده ها به صورت ماهیانه و در ابتدای هر ماه انجامـ میشود. کارمزد دریافتی دربست از هر راننده، 2% کرایه دریافتی وی از مشتریانی است که دربست معرفی کرده است. لذا اگر به طور مثال یک راننده در طول ماه یک میلیون تومان درآمد داشته باشد 2% آن یعنی مبلغ بیست هزار تومان را باید در ابتدای ماه به حساب دربست واریز کند.

نحوه اطلـاع رسانی و واریز بسیار ساده است. دربست خود هرچندوقت یکبار پیامی برای راننده ارسال میکند و میزان کارمزد و چگونگی پرداخت آن را به اطلـاع راننده میرساند. همچنین در خود برنامه نیز امکان تسویه حساب فراهمـ شده است. فعلـا نگران کارمزدها نباشید! کارتان را با دربست شروع کنید و بعدا کارمزدها را پرداخت میکنید.

بازگشت به راهنما


دانلود دربست                 نسخه تحت وب


سیاست حفظ اسرار | شرایط استفاده | توافقنامه رانندگان | وبلـاگ دربست

1400 - 1394 © کلیه حقوق محفوظ و متعلق است به شرکت خدماتی مهاویرا دشت ™ ثبت 9088

دارای مجوز به شماره 20122174 از اداره رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد