دربست       دانلود      ورود نمایندگان       ورود صاحبان بار           

دربست چگونه کار میکند؟

صاحب بار با پر کردن فرمـ سفارش، درخواست خود را ثبت میکند.

سرور دربست نزدیکترین راننده های آماده به کار را جستجو میکند و از آن ها میخواهد کرایه پیشنهادی خود و مدت زمان رسیدن به صاحب بار را تعیین کنند.

دربست لیست راننده ها را به همراه امکانات خودروی آن ها برای مشتری ارسال میکند.

صاحب بار، یکی از راننده ها را انتخاب میکند و یا منتظر میماند تا دربست راننده های دیگری را معرفی کند.

پس از انتخاب راننده، به وی اطلـاع داده میشود به سمت بار حرکت کند. مکان فعلی بار و راننده روی نقشه برای هر دوی آن ها قابل مشاهده است.

بازگشت به راهنما


دانلود دربست                 نسخه تحت وب


سیاست حفظ اسرار | شرایط استفاده | توافقنامه رانندگان | وبلـاگ دربست

1400 - 1394 © کلیه حقوق محفوظ و متعلق است به شرکت خدماتی مهاویرا دشت ™ ثبت 9088

دارای مجوز به شماره 20122174 از اداره رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد