دربست       دانلود      ورود نمایندگان       ورود صاحبان بار           

راهنما

دربست چگونه کار میکند؟

یک راننده هستمـ. دربست چه فایده ای برایمـ دارد؟

باری برای جابجایی دارمـ. با دربست چکار میتوانمـ بکنمـ؟

نحوه تسویه حساب با راننده

راهنمای نصب و تنظیمـ

عدمـ دریافت کد فعالسازی از دربست

راهنمای ثبت مشخصات خودرو

ارسال مدارک راننده

حذف حساب دربست

تغیر خودرو

حذف و نصب مجدد اپلیکیشن

راهنمای پرداخت اینترنتی

استفاده از دربست در خارج از ایران

سوالـات
سیاست حفظ اسرار | شرایط استفاده | توافقنامه رانندگان | وبلـاگ دربست

1400 - 1394 © کلیه حقوق محفوظ و متعلق است به شرکت خدماتی مهاویرا دشت ™ ثبت 9088

دارای مجوز به شماره 20122174 از اداره رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد