دربست       دانلود      ورود نمایندگان       ورود صاحبان بار           

باری برای جابجایی دارمـ. با دربست چکار میتوانمـ بکنمـ؟

اگر صاحب بار هستید و نیاز به یک راننده دارید دربست را روی گوشی خود نصب کنید و ما نزدیکترین راننده ها به شما را برایتان لیست میکنیمـ. شما میتوانید پیش از انتخاب راننده، کرایه پیشنهادی و امکانات وی را ببینید.

دربست چه کمکی به صاحبان بار میکند؟

خیلی سریع و ساده، کامیون بگیرید.

میتوانید پیش از انتخاب ماشین، از امکانات هریک و کرایه پیشنهادی آنان آگاه شوید و سپس تصمیمـ بگیرید.

از نظارت مستقیمـ دربست بر عملکرد راننده استفاده کنید.

میتوانید همزمان چندین سفارش ثبت کنید.

و در آخر اینکه با کمترین کرایه بهترین خدمات را دریافت کنید.

بازگشت به راهنما


دانلود دربست                 نسخه تحت وب


سیاست حفظ اسرار | شرایط استفاده | توافقنامه رانندگان | وبلـاگ دربست

1400 - 1394 © کلیه حقوق محفوظ و متعلق است به شرکت خدماتی مهاویرا دشت ™ ثبت 9088

دارای مجوز به شماره 20122174 از اداره رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد